Proteksionizmi është politika e vendosjes së pengesave ligjore, tarifore apo restriksioneve të tjera mbi të mirat e importuara me qëllimin që këto të mirë të mos të jenë në gjendje të konkurrojmë me produktet apo të mirat vendase.

Proteksionizmi përfshin përdorimin e embargove, të tarifave, të kuotave të importit, të rregullave të gjata e të ndërlikuara mbi importin etj.

Tarifat protektive, ndryshe nga tarifat për të ardhurat, janë të dizenjuara që të mbajnë jashtë një vendi apo rajoni produkte të caktuara, të cilat përndryshe, në një treg të lirë, do të bliheshin nga konsumatorët duke u bërë konkurrencë produkteve vendase që mund të mos pëlqehen nga konsumatori vendas.[1]

Proteksionizmi është e kundërta e liberalizmit.

Shiko dhe Redakto

Referime dhe shënime Redakto

  1. ^ Percy L. Greaves, Jr. "Mises Made Easier", 1974. 

Lidhje të jashtme Redakto