Protektoriat është fjala që përdorej në kohën e Romës antike për Provincat e largëta. Po ashtu ky termë përdorej edhe nga kleriku. Në kohën e re ky termë është adaptuar për adminstrimin e një territori të caktuar (province, krahine, regjion) nga një fuqi politike apo ushtarake me qendër largë territorit.