Pse qeshi Skënderbeu libër me autor Armend Zapllusha. Botuar në Prishtinë nga "GME" në vitin 1997. Libri ka 36 faqe.