Public Limited Company. PLC shqip shoqëri me përgjegjësi te kufizuar SHPK.