Qullsa

Tullumbace te mbushur me uje

Qullës quhet njejesi i nje shpikjeje te viteve te fundit. Janë disa toptha prej mase transparente te cilat mbasi hidhen ne ujë e thithin ujin dhe shtojnë volumin e tyre. Me pas ata e lëshoje ne këtë ujë te marre ngadalë ngadalë. Qëllimi është ujitja e vazove te luleve për një afat te gjate ose për funksion te lojës se fëmijës.