Rënkimet e Çamërisë : tregime pellazgoilire, legjenda, këngë të epikës historike dhe të lirikës popullore çame libër me autor Fatos M. Rrapaj dhe Ibrahim Xhamaj (red.). Botuar në Tiranë, në vitin 1995. Faqe 460.