Racionalizmi kritik është një filozofi epistemologjike që u formulua nga filozofi Karl Popper. Popper-i shkruajti rreth racionalizmit kritik në veprat e veta si: The Open Society and its Enemies (Shoqëria e hapur dhe armiqtë e saj), Conjectures and Refutations, The Myth of the Framework, dhe Unended Quest.


Shiko dheRedakto

Referime dhe shënimeRedakto