Radio "Val e kaltër" e vetmja radio në Qarkun e Vlorës me një transmetim 10 vjeçar.

Gazetarë që infromojnë dhe argtojnë publikun e gjer çdo ditë për ngjarje nga politika e përditshme, ekonomia, jeta social-kulturore, sportive. Ekspertë dhe specialistë të fushave të ndryshme që përzgjedhin dhe analizojnë informacionet si dhe problematikat e dites. Ekipi i saj me përvojë të gjatë ka përgatitur një nga medjat më të mëedha në qarkun e Vlorës.

Lidhje Redakto

https://web.archive.org/web/20100802001701/http://www.radiovalekalter.com/