Ramadan Avdiu është ndër themeluesit e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), ndërsa tani Ambasador - Konsull i Përgjithshëm në Konsullatën e Përgjithshme në Gjenevë. Si deputet ishte nënshkrues i Deklaratës së Pavarësisë. Ka ushtruar edhe funksione tjera të larta shtetërore.