Rasti dhunimi i plakave është një aksion taktik i Doktrinës së shenjt serbe.

Ky aksion është taktiko-politik dhe deri më 2007 është ndërmarrur disa herë, zakonisht në kohërat kur përdorimi i armësve të zjarrit nuk ka qenë i mundur për shkake të rrethanave të ndryshme. Zakonisht fillon me bombardimin e lexuesve serbë në serbi nga mediat serbe me termin "dhunimi i plakave serbe nga shqiptarët", në kurth të së cilës bien zakonisht njerëzit e ndikur nga kisha dhe që kanë mendime fundamentaliste krishtere mesjetare mbi seksualitetit në islam. Vala e dytë e aksionit është bindja mediumeve që nuk janë nën ndikimin e Doktrinës në Serbisë dhe jashtë saj. Në moton lexuesit dëshirojnë këtë temë.

Aksioni hynë si pjesë e operacioneve dhe nuk përdoret gjatë sulmeve të armatosura të doktrinës. Si do që të jetë të dhënat për dhunim nuk jepen por ato mbesin shprehje të thata.

Për herë të parë është përdorur gjatë vitit 1984 si pjesë e aksionit operativ që përkufizohet dhe del në sipërfaqe me parqitjen publike të heroit të ri të Doktrinës së shenjtë serbe Sllobodan Millosheviqit me Jogurt revolucionet