Reaksioni i neutralizimit eshte bashkveprimi kimik ndermjet bazes dhe acidit.