Rebi el-Evvel ose Rebiylevel është muaji i tretë sipas kalendarit islam.