Shqipëria ka kaluar nëpër tre valë të reformës së tokës që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore :

  • Në vitin 1946, toka në prona dhe ferma të mëdha u shpronësua nga qeveria komuniste dhe u rishpërnda midis fshatarëve të vegjël;
  • Në vitet 1950, toka u riorganizua në ferma kolektive në shkallë të gjerë;
  • Pas vitit 1991, toka u rishpërnda përsëri midis pronarëve të vegjël privatë.

Sfondi

Redakto

Në fund të Luftës së Dytë Botërore, struktura e fermave në Shqipëri u karakterizua nga përqendrim i lartë i tokës në fermat e mëdha. Në vitin 1945, fermat më të mëdha se 10 hectares (25 acres), që përfaqësonin numerikisht vetëm 3% të të gjitha fermave në vend, menaxhonin 27% të tokës bujqësore dhe vetëm shtatë prona të mëdha (nga 155,000 ferma) kontrollonin 4% të tokës bujqësore. mesatarisht më shumë se 2,000 hectares (4,900 acres) secila, krahasuar me madhësinë mesatare të fermës prej 2.5 hectares (6.2 acres) në atë kohë. [1]

Reforma nga toka tek toka

Redakto

Kushtetuta e parë e pasluftës e Shqipërisë së pavarur (mars 1946) deklaroi se toka i përkiste bujqësisë dhe se pronat e mëdha në asnjë rrethanë nuk mund të ishin pronë e individëve privatë (neni 10). Reforma e tokës e pasluftës e vitit 1946 rishpërndau 155,000 hektarë (40% të stokut të tokës) nga 19,355 ferma relativisht të mëdha (zakonisht më të mëdha se 5 hektarë) në 70,211 ferma të vogla dhe familje pa tokë. [1] Si rezultat, pjesa e fermave të mëdha me më shumë se 10 hektarë ra nga 27% e tokës bujqësore në 1945 në 3% në 1954. Deri në vitin 1954, më shumë se 90% e tokës mbahej në ferma të vogla dhe të mesme nga 1 hektar deri në 10 hektarë.

Reforma e kolektivizimit

Redakto

Efektet shpërndarëse të reformës së tokës pas luftës u eliminuan nga nxitja e kolektivizimit në fund të viteve 1950-fillim të viteve 1960, dhe deri në vitin 1962 më pak se 18% e tokës bujqësore kishte mbetur në ferma familjare dhe parcela shtëpiake, ndërsa pjesa tjetër ishte zhvendosur në sovjetikë. - ferma kolektive dhe shtetërore të stilit). [1] Deri në vitin 1971, fermat e pavarura familjare praktikisht ishin zhdukur dhe bujqësia individuale mbijetoi vetëm në parcelat shtëpiake të kultivuara me kohë të pjesshme nga anëtarët e kooperativës (afërsisht 6% e tokës bujqësore).

Reforma e privatizimit

Redakto

Reforma postkomuniste e tokës e filluar në vitin 1991 si pjesë e tranzicionit në treg ishte në fakt një përsëritje e reformës së tokës të vitit 1946 dhe toka e punueshme e mbajtur në kooperativa dhe ferma shtetërore u shpërnda në mënyrë të barabartë midis të gjitha familjeve rurale, pa marrë parasysh para- të drejtat e pronësisë komuniste.

Ndryshe nga vendet e tjera në tranzicion në Evropën Qendrore dhe Lindore, Shqipëria miratoi një reformë shpërndarjeje të tokës (si CIS ) dhe nuk ua ktheu tokën ish-pronarëve. Reforma postkomuniste e tokës në vitet 1990 u shoqërua me legjislacion të veçantë për privatizimin e tokës, pasi Shqipëria ishte i vetmi vend jashtë ish- Bashkimit Sovjetik që kishte shtetëzuar të gjithë tokën bujqësore (në faza midis 1946 dhe 1976). [2]

Shih edhe

Redakto

Referime

Redakto
  1. ^ a b c Statistical Yearbook of the Popular Republic of Albania 1963, Department of Statistics, Tirana, 1964
  2. ^ Z. Lerman, C. Csaki, and G. Feder, Agriculture in Transition: Land Policies and Evolving Farm Structures in Post-Soviet Countries, Lexington Books, Lanham, MD, 2004.