Remzi Hasani, është Kryetar i Frontit Popullor për Mbrojtjen dhe Kultivimin e Vlerave të Enver Hoxhës.