Republika Socialiste Federale Sovjetike e Rusisë

Republika Socialiste Federale Sovjetike e Rusisë ishte një bashkësi republikash në përbërje të Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike. Kryeqytet i republikës ishte Moska.

Kjo republik, merret si krye inciatore dhe udhëheqëse e formimit dhe e ç'formimit të bashkësisë së gjërë të republikave sovjetike në vitin 1991. Trashëgimtare e kësaj hapësire është vetë vetja me një sistem demokratik të kohës pas komuniste. Merret edhe si kryetrashëgimtare e BRSS-së.