Republika Socialiste Sovjetike e Kazakistanit

Republika Socialiste Sovjetike e Kazakistanit ishte një republikë në përbërje të Bashkimit të Republikave Socaliste Sovjetike që nga formimi deri në ditën e ç'formimit të bashkësisë në vitin 1991. Kryeqytet i republikës ishte Almatini. Trashëgimtare e kësaj hapësire është Kazakistani.