Republika Socialiste Sovjetike e Uzbekistanit

Republika Socialiste Sovjetike e Uzbekistanit ishte një republikë në përbërje të Bashkimit të Republikave Socjaliste Sovjetike që nga formimi deri në ditën e ç'formimit të bashkësisë në vitin 1991. Kryeqytet i republikës ishte Tashkenti. Trashëgimtare e kësaj hapësire është Uzbekistani.