Revista Science gjerësisht referuar si Science Magazine është ditar akademik i Shoqatës Amerikane për Avancimin e Shkencës (AAAS) dhe është një nga revistat më të larta të botës shkencore. Ditari botohet së pari në 1880 aktualisht është duke qarkulluar në javë dhe ka një parapagues bazë të shitjeve prej rreth 130,000 kopjesh . Sepse abonimet institucionale dhe qasja në internet i shërbejnë audiencës më të madhe të lexuesve të saj e cila është 570.400 njerëz