Muaji Rexheb ose Rexhep është muaji i 7 sipas kalendarit islam dhe është muaj i shenjtë.