Ripushtimi jugosllav i Kosovës 1945

Ripushtimi jugosllav i Kosovës 1945 libër me autor Muhamet Pirraku. Botuar në Prishtinë, në vitin 1992. Faqe 196.