Roraima-Tepui është një mal me 2.810 m lartësi në kufje me Guajanën, Brazilin dhe Venezuelën.