Rosa bishtgërshërë është shpend me madhësi mesatare dhe shtegtues vetëm në periudhat janar-prill.