Rrëfime nga lufta në Kosovë : (1998-1999)

Rrëfime nga lufta në Kosovë : (1998-1999) libër me autor Sali Shala dhe Esat Loshaj (red.). Botuar në Pejë nga Shoqata e Shkrimtarëve të Pejës, në vitin 2014. Faqe 130.