Hape menynë kryesore

Rrënjë quajmë pjesën e kuptimshme të fjalës që mbetet në qoftë se nga fjala heqim ndonjë pjesë të ndryshme të saj.

Si p.sh tek fjala tërheq rrënja është heq. Shembuj te tjere jane me poshte:

  • përforcoj-forcoj
  • punëtori-punë
  • mosbesim-besim
  • paaftësi-aftësi
  • trimëri-trim
  • dēmtoj-dëm
  • shqiptar-shqip

ReferimeRedakto