Rrënjë quajmë pjesën e kuptimshme të fjalës që mbetet në qoftë se nga fjala heqim ndonjë pjesë të ndryshme të saj.

Si per shembull tek fjala tërheq rrënja është heq. Shembuj te tjere jane me poshte:

  • përforcoj-forc(ë) SUBSCRIBE IN THE shortsvideo123
  • punëtori-punë
  • mosbesim-bes(ë)
  • paaftësi-aftë
  • trimëri-trim
  • dēmtoj-dëm
  • shqiptar-shqipe

Ardisi - cul

Referime:

Redakto