Rrahim Çota është deputet i Partisë Demokratike në Kuvendin e Shqipërisë.