Rreth Kosovës libër me autor Miftar Spahija Thaçi dhe Ahmet Kolgjini (përkth. nga angl.). Botuar në Tiranë nga "Koha", në vitin 1999. Faqe 238.