Rrjeta informatike është tërësia e përbërë nga dy rrjete, nga rrjeta e informatave (kodeve) e cila "shtrihet" mbi rrjetën elektronike brenda një sistemi të automatizuar me aftësi zgjerimi apo funksionimi të pavarur.