Rrjeti në kuptimin objektiv është tërsia e rrugëve, e kanaleve, e përçuesve, e vijave etj, që kanë lidhje ndërmjet tyre dhe që shtrihen në një vend të caktuar[1].

Burimi i të dhënaveRedakto

  1. ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980

Shiko dhe këtëRedakto