Sëpata është vegël (mjet pune) që kryesisht përdoret për prerjen, çarjen dhe përpunimin e drurit por mund të përdoret edhe si armë. Zakonisht përbëhet nga një pykë çeliku në të cilën futet një shkop prej druri (bishti apo filiqe) i cili mbahet me të dy duart. Ka forma të ndryshme që varen nga aplikimi.

Sëpatë për prerjen e drurit