SH.A.P. Kosova : 1991-2000 libër me autorë Murat Gjonbala, Daut Doda. Botuar në Tiranë, në vitin 2000. V.1 me 318 faqe.