Sadisti, roman me autor Hysen Sinani. Botuar në Tiranë nga "Artemida", në vitin 2003. Libri ka 111 faqe.