Sam Hinds është kryeministri i Guajanës nga 1997 deri tani. Aj ishte presidenti nga 17 mars deri 19 dhjetor 1997.