Saranda Bogujevci shqiptare nga Kosova dhe deputete e Kuvendit të Kosovës.