Scrum është një model i shkathët iterativ dhe rritës i zhvillimit të software-it, i cili përdoret për të menaxhuar zhvillimin e produkteve software-ike.