Muaji Safer ose Sefer është muaji i dytë në kalendarin islam.