Seneka, në mënyrë të plotë Lucius Annaeus Seneca, me emrin Seneca i Riu, (lindur rreth 4 pes, Kordubë (tani Kordoba), Spanjë - vdiq në vitin 65 të es, Romë [Itali]), filozof romak, burrë shteti, orator dhe tragjedian. Ai ishte figura kryesore intelektuale e Romës në mesin e shekullit të I-rë të erës sonë dhe ishte sundimtar virtual me miqtë e tij të botës romake midis viteve 54 dhe 62, gjatë fazës së parë të mbretërimit të perandorit Nero.