Serenata dhe këngë qytetare korçare

Serenata dhe këngë qytetare korçare libër nga Gaqo Zdruli (mblodhi e punoi), Robert Radoja (red. muzikor), Adrian Zdruli (red. muzikor). Botuar në Tiranë nga "Vassi", në vitin 2005. Faqe 78. ISBN 99943-737-0-6