Shën Prodhromi është një nga Manastiret më të mirënjohur dhe më të vjetër të Shqipërisë. Është ndërtuar në shekullin XIV, dhe dihet se kishte kodik që në 1330. Shën Prodhromi është një nga vendet më të lakmuara për pushimë malore, me klimë të mrekullueshme dhe me një gjelberim shumë të dendur. Voskopoja dhe sidomos Shën Prodhromi është një nga vendet me klimë më të shëndetshme jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan dhe më gjërë.