Shërimi është gjendja gjatë kalimit nga sëmundja në gjendje të mundshme (të shëndoshë, të rehabilituar).

Në rastet më të mira të shërimit arrihet gjendja fillestare para sëmundjes (Restititio ad integrum). Tek rasti kur shërimi nuk mund të sjell gjendjen e plotë fillestare, atëherë gjendja është në varësi të organit të prekur nga dëmtuesi. Shërimi me defekte të mbetura (shërimi i defektit) p.sh. është shërimi i defektit reumatikë të dhomave të zemrës.