Shëtitje turistike nëpër fshatrat e rrethit të Tiranës : Komuna Shëngjergj

Shëtitje turistike nëpër fshatrat e rrethit të Tiranës : Komuna Shëngjergj libër me autor Skënder Farka dhe Mimoza Myderizi (red.). Botuar në Tiranë nga "Ilar", në vitin 2014. Faqe 260.