Muaji Sheval është muaji i 10 sipas kalendarit islam.