Shibi (鴟 尾) është një pllakë zbukuruese japoneze e vendosur në të dy skajet e kreshtës që ngrihet në një çati të ndezur. Kanji për fjalën do të thotë përkatësisht "katana" dhe "bisht". Për shkak se ngjan me këpucë, nganjëherë quhet edhe kutsugata (沓 形), që do të thotë "formë këpucësh".

Shibi në formën e shachihoko

Shibi shpesh merr formën e një shachihoko.