Shkallë kohore e gjeologjisë

Sipas te dhenave te fosileve, historia gjeologjike e Tokës është ndarë ne disa njesi kohore te medha, te quajtura era dhe pastaj periudha te cilat janë: 1.era arkeane 2.era protezoike 3.era palezoike 4.era mesozoike 5.era kenozoike