Një shkarravinë është një lloj i skicës, një vizatim i shpërqendruar i bërë ndërkohë kur vëmendja e një personi është ndryshe e zënë. Shkarravinat janë vizatime të thjeshta që mund të ketë kuptim konkret të përfaqësimit, ose mund të jetë vetëm forma abstrakte.

Lidhje të jashtme

Redakto