Shkencëtari i kompjuterit

shkencëtar i specializuar bë shkencat kompjuterike

Shkencëtari i kompjuterit është një shkencëtar i cili ka fituar njohuri të shkencave kompjuterike, studimin e teorive themelore të informacionit dhe e llogaritjes dhe aplikimin e tyre në sistemet kompjuterike.

Shkencëtarët kompjuterik zakonisht punojnë në anën teorike të sistemeve kompjuterike, në krahasim me anën e pajisjeve që inxhinierët të përqëndrohet kryesisht në kompjuter (edhe pse nuk ka mbivendosje). Edhe pse shkencëtarët kompjuterik mund të fokusohet gjithashtu punën e tyre dhe në kërkime në fusha të veçanta.