Shkolla shqipe e Boboshticës

Shkolla shqipe e Boboshticës është nga më të vjetrat në Shqipëri, ajo është hapur në vitin 1916 dhe në atë kohë numëronte 35 nxënës. Tre vite më parë kjo shkollë e ciklit 9 vjeçar numëronte mbi 200 nxënës, ndërsa tashmë ajo ka mbetur vetëm me 1 nxënës. Ajo ndodhet vetëm 5 kilometra larg qytetit të Korçës.