Shkolla shqiptare në vitet 1960-1970

Shkolla shqiptare në vitet 1960-1970 libër me autore Enriketa Kambo dhe Ana Lalaj (rec.), Hamit Kaba (rec.). Autorë kolektivë Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë. Botuar në Tiranë nga Botimet Albanologjike, në vitin 2014. Faqet e librit 500.