Shkollat dhe arsimi në Kosovë ndërmjet dy luftërave botërore (1918-1941)

Shkollat dhe arsimi në Kosovë ndërmjet dy luftërave botërore (1918-1941) libër me autor Abdullah Vokrri dhe Abdyl Ramaj (red.). Botuar në Prishtinë nga ETMM, në vitin 1990. Faqe 389.