Në Tipografi shkronjat kurent përfaqësojnë vetëm shkronjat e vogla të shtypit apo të shkrimit.