Bime të ndërtuara nga një kërcell i drejtë, i drurezuar, që merr origjinë trualli. Kur këto kërcenj nuk janë tërësisht të drurezuar, por mbeten të gjelbert në zonat skajore, flasim për shkurre frutore. Quhen nënshkurre ato bime që kanë kërcenj drunor zvarritës, ose që qëndrojnë pranë tokës, nga të cilët formohen sythe që qëndrojnë të gjelbër.shkurret kane kercell pak te zhvilluar me degezime qe fillojne nga siperfaqja e tokes.lartesia e tyre nuk i kalon 5-6 m.ketu bejne pjese :lajthia,mareja,dellinja.te shkurret futen bime te tilla si p.sh :qershia e tokes qe nuk e kalon 1m lartesi Ne kemi disa lloje shkurresh si pershembull shkurret mesdheteare.Keto shkurre jane te rralla.